• 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Para habaib di Negri ini yang Mengaku Sebagai Turunan Rasulullah

#1
Para habaib dinegri ini yang mengaku sebagai turunan Rasulullah, sesuai tidak dengan nasab ini, dan andaikan mereka mejiplak ada yang kenal tidak warga arab dan dimanakah kampung halaman mereka itu yang sesungguhnya dari Persia kah atau dari Arab?

Jika Amirul Mukminin jelas bahkan terang transparan silsilahnya di kalangan suku arab dan tidak mengaku aku, Hanya seorang pendusta lah yang mengaku aku.

Berikut silsilah/ garis keturunan amirul mukminin sampai Ke Rasulullah

Kalian perlu mengenal sosok satu ini, yaitu Amirul Mu'minin Daulah Islam Syam yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam.
Beliau adalah Abu Bakar Al Qurasyiy Al Huseniy

Al Baghdadiy yang menggantikan Syaikh Abu Umar Al-Baghdadi yang syahid (Insya Allah).
Syaikh Abu Umar Al-Baghdadi adalah pengganti Syaikh Abu
Mush’ab Az-Zarqowi yang syahid (insya Allah).


Syaikh Abu Bakar Al Qurasyis Al Huseniy Al Baghdadiy akan meneruskan kepemimpinan Daulah Islam Irak & Syam (ISIS) sepeninggal Syaikh Abu Mush’ab Az- Zarqawi dan Syaikh Abu Umar Al-Baghdadi yang mengulurkan tangannya kepada jama’ah-jama’ah yang berada di medan jihad yang berada diatas akidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Beliau memberikan syarat kepada mereka untuk
bersatu tidak meninggalkan senjata bagaimanapun tekanan pemerintah thoghut sampai Allah menentukan di antara kami, menang atau syahid” kenang pimpinan jihad yang bernasab Ahlul Bait.


Karena sesungguhya rambu-rambu yang telah diletakkan oleh Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqawi, kini terus dilalui oleh orang-orang sesudahnya. Kami pun atas izin Allah berjalan di atas jejaknya" Kenang Lalu, beliau menyeru kepada pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan untuk bersatu. Maka mereka pun bersatu dengan nama baru Majlis Syuro Mujahidin dan Al-Qaidah pun melebur dalam nama itu.


Setelah Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqowi syahid (insya Allah), perjuangan dilanjutkan oleh Syaikh Abu Umar Al-Husaini Al-baghdadi dan Abu Hamzah Al-
Muhajir Asy-Syami -semoga Allah menerima mereka berdua-yang kemudian memproklamirkan Daulah Islam Irak.


Beliau berasal dari keturunan Rasulullah, berikut nama beserta Nasab Ahlulbait Amirul Mu'minin Daulah Islam Syam :


'Urmusy

Ibnu Ali

Ibnu 'Ied

Ibnu Badriy

Ibnu Badruddien

Ibnu Khalil

Ibnu Husen

Ibnu Abdillah

Ibnu Ibrahim Al Awwaah

Ibnu Asy Syarif Yahya 'Izzuddien

Ibnu Asy Syarif Basyir

Ibnu Majid

Ibnu 'Athiyyah

Ibnu Ya'la

Ibnu Duwaid

Ibnu Majid

IbnuAbdirrahman

Ibnu Qasim

Ibnu Asy Syarif Idris

Ibnu Ja'far Azzakiy

Ibnu 'Ali Al Hadiy

Ibnu Muhammad Al Jawwad

Ibnu Ali Ar Ridla

Ibnu Musa Al Kadhim

Ibnu Ja'far Ash Shadiq

Ibnu Muhammad Al Baqir

Ibnu Ali Zainal 'Abidien

Ibnu Al Husen

Ibnu Ali dan Fathimah Binti Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam...


Sedangkan wakil beliau juga masih keturunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam dari jalur Hasan Ibnu Ali dan Fathimah.


Syaikh Abu Bakr Al-Husain memproklamirkan SATU NAMA YAITU DAULAH ISLAMIYYAH DI IRAK DAN SYAM, “Maka, ketika kondisi di Syam (Suriah) telah
mencapai puncak berupa penumpahan darah dan penodaan kehormataan muslimah serta penduduk dunia yang terlambat menolong mereka. Maka
tidak ada pilihan lain bagi kami melainkan cinta untuk menolong mereka. Maka kami pun menugaskan Al-Jaulani (Abu Fatih Al-Jaulani, Amir Jabhah An-
Nushrah.red), dia adalah salah satu prajurit Daulah Islam Irak. Dan dia bersama sekelompok putera-putera kami. Kami kirim mereka untuk menemui sel kami di Syam. Kami berikan mereka skema dan juga proker. Kami berikan pula mereka bantuan prajurit-prajurit yang cinta medan juang, dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Maka mereka berbaur dengan rakyat Suriah. Dan tidak lain Jabhah An-Nushrah itu adalah perpanjangan tangan dari Daulah Islam Irak.


Dan dia adalah bagian kecil dari Daulah Islam Irak.


Mereka menderita apa yang kami derita. Maka dari itu kami umumkan, seraya bertawakkal kepada Allah, PENGHAPUSAN NAMA DAULAH ISLAM IRAK DAN
JABHAH AN-NUSHRAH , KEMUDIA BERKUMPUL DALAM SATU NAMA YAITU DAULAH ISLAMIYYAH DI IRAK DAN SYAM”Semoga Allah menjaganya dan melindunginya serta membimbing langkah-langkahnya di atas kebaikan dan kebenaran. Beliau seorang Syaikh Al Mujahid
dan ahli ibadah yang zuhud, santun, tawadhu, sosok manusia yang selalu menjaga lisan yang kemudian memenuhi hidupnya dengan amal-amal shalih, menjauhi segala bentuk celaan kepada muslim yang berbeda pendapat dengannya, Amirul Mu'minin dan termasuk Panglima tentara-tentara terbaik dienul Islam yang mulia ini(Diambil dari risalah Maddul Ayaadii Li Bai'atil Baghdadiy, milik Abu Humam Al Atsar)
Reply


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


Users browsing this thread:
1 Guest(s)


  Theme © 2015